جزوه فولاد نظام مهندسی عمران

جزوه بسیار عالی سازه های فولادی که در ادامه برای شما مهندسین گرامی ویژه آزمون نظام مهندسی، مطابق با آیین نامه ساختمانهای فولادی ویرایش ۹۳ قرار گرفته توسط جناب آقای مهندس حسین زاده در ۱۳ فصل با تشریح مباحث کاربردی آیین نامه ای به همراه نمونه مثالهای این آزمون ها تهیه و تنظیم شده است.

فصل های این جزوه بصورت زیر است:

 1. ترکیبات بار و کلیات طراحی
 2. کشش
 3. ستونها
 4. خمش
 5. برش
 6. تیر مختلط
 7. الزامات تامین پایداری
 8. تیر ستونها
 9. پیچش
 10. اتصالات
 11. پیج
 12. ضوابط ویژه لرزه ای
 13. شرایط بهره برداری

دیدگاهتان را بنویسید